Privacy verklaring

Wat doen wij met jouw gegevens?

Wanneer je iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die jij aan ons verstrekt. Wanneer je onze winkel doorzoekt, ontvangen wij ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van jouw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over je browser en besturingssysteem.

E-mailmarketing (indien van toepassing): met jouw toestemming kunnen wij e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dromeleijn@live.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens net zolang totdat jij als klant besluit niet langer gebruik te willen maken van onze diensten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens.
 Wij verwerken  jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze evt. nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Toestemming

Wanneer je ons persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​transactie te voltooien, je creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren wij dat je instemt met mijn verzameling en het alleen voor die specifieke reden gebruikt. Als wij om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om jouw persoonlijke gegevens vragen, zullen wij je rechtstreeks om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen of je de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?
Als je na jouw opt-in van gedachten verandert, kun je jouw toestemming intrekken voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van jouw informatie, dit kan op elk moment door contact met ons op te nemen via dromeleijn@live.nl

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dromeleijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dromeleijn) tussen zit.

 

Informatie verschaffing

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens bekendmaken als wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als je onze Servicevoorwaarden schendt.

 

Mijn webwinkel.nl

Onze winkel wordt gehost op mijnwebwinkel.nl . Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan jou kunnen aanbieden/ verkopen. Jouw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag van mijnwebwinkel.nl, databases en de algemene mijnwebwinkel.nl applicatie. Ze slaan jouw gegevens op op een beveiligde server achter een firewall.

 

Betalingen

In principe hanteren wij voor betalingen het principe van overboekingen op onze bankrek.nr nav de facturen bij het plaatsen van een opdracht/bestelling via onze webwinkel.
Gezien het feit dat wij werken met het op maat werken van de bestelling hanteren wij dat na het in ontvangst te hebben gekregen van het totale bedrag zoals benoemd en weergegeven op de factuur wij over gaan tot uitvoering van en levering.

Mocht er een gateway optie zijn en je een gateway voor rechtstreekse betaling kiest om jouw aankoop te voltooien, slaat Mijnwebwinkel je creditcardgegevens op. Het is gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Jouw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om jouw aankooptransactie te voltooien. Nadat dit is voltooid, wordt de transactie-informatie van jouw aankoop verwijderd. Alle rechtstreekse betalingsgateways houden zich aan de standaarden die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig omgaan met creditcardinformatie door onze winkel en zijn serviceproviders. Voor meer informatie kun je ook de servicevoorwaarden van mijnwebwinkel.nl of hun privacy verklaring lezen.

 

Diensten van derden

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers jouw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren. Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacy beleid met betrekking tot de informatie die wij hen moet verstrekken voor jouw aankoop gerelateerde transacties. Voor deze providers raden wij je aan hun privacy beleid te lezen, zodat je begrijpt op welke manier jouw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld. Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan jij of ons. Dus als je ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan jouw informatie mogelijk onderworpen zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.


Als jij je bijvoorbeeld in Canada bevindt en jouw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen jouw persoonlijke gegevens die zijn gebruikt bij het voltooien van die transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.

Zodra je de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt je niet langer beheerst door dit privacy beleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

 

Delen met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met ons of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dromeleijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Links

Wanneer je op links in onze winkel klikt, kunnen zij je wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere sites en moedig je aan om hun privacy verklaringen te lezen.

 

Beveiliging

Om jouw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijze in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte wordt verloren, misbruikt, benaderd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Als je ons jouw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met SSL-technologie (Secure Socket Layer) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en implementeren wij  aanvullende algemeen normen.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dromeleijn@live.nl


Cookies

Als de webwinkel een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.

Dromeleijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Leeftijd van toestemming

Door deze site te gebruiken, verklaar je dat je op zijn minst de meerderjaringsaandeelhouder bent in jouw staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in jouw staat of provincie en je ons jouw toestemming hebt gegeven om een ​​van jouw minderjarige afhankelijke personen toestemming te geven om deze site te gebruiken.

 

Wijzigingen in dit privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk dit regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbreng in dit beleid, zullen wij je hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat je weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en / of openbaar maken. Als onze winkel wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan jouw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat wij producten aan je kunnen blijven verkopen. 

 

Vragen en contactgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dromeleijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dromeleijn@live.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Dromeleijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dromeleijn is mede verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

dromeleijn@live.nl

winkelmandje

Winkelmandje

het winkelmandje is leeg

betaling

Betaling instructies: 
zie de factuur in bijlage
van de orderbevestiging mail!

 

Er is weer nieuws!
Neem snel een kijkje op de Weg Wijs kalender!

Breng creativiteit en fantasie tot leven!

 

 

© 2018 - 2024 Dromeleijn | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Stap binnen in een wereld waar creativiteit tot leven komt!